Bezprzewodowy pomiar poziomu cieczy
(powiadamianie Email/SMS)

Zastosowania:

 • Czujnik napełnienia szamba,
 • Czujnik napełnienia deszczówki,
 • Czujnik napełnienia zbiornika,
 • Czujnik poziomu cieczy.
Opis produktu:

Rozwiązanie składa się z urządzenia pomiarowego zbudowanego w oparciu o sensor ultradźwiękowy zapewniający bardzo dokładny pomiar poziomu ścieków oraz bezterminowej licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej SANIX, za pomocą której dokonuje się monitorowania poziomu oraz zarządzania urządzeniem.

Komputer urządzenia steruje pracą sensora, dokonując cyklicznych pomiarów (jeden raz na 2,5h) na zasadzie przeliczania czasu odbicia emitowanej fali ultradźwiękowej od powierzchni cieczy na odległość. Następnie obliczona odległość przesyłana jest z urządzenia pomiarowego do serwera SANIX poprzez sieć Internet, która musi być dostępna w pobliżu zbiornika. Dane rejestrowane przez serwer SANIX są konwertowane na poziom zapełnienia zbiornika (wyrażony w procentach) na podstawie ustawień kalibracyjnych oraz udostępniane użytkownikowi za pomocą serwisu internetowego, obsługiwanego przez Smartphone / Tablet (Android, iOS) lub Laptop / PC.  Dostępny jest także interfejs API, za pomocą którego można zintegrować pomiary z rozwiązaniami typu “Inteligentny dom”, np. z Home Assistant.

Poza kosztem zakupu urządzenia użytkownik nie ponosi innych opłat.

Dzięki systemowi SANIX planowanie wywozów nieczystości staje się bardziej efektywne, a tym samym przyczynia się do oszczędności kosztów tej operacji.

Zawartość zestawu:
 • Komputer sterujący (centralka),
 • Sensor ultradźwiękowy (przewód 2,10 m),
 • Szyna TH-35 / DIN (dł. 25 cm),
 • Taśma rzep (opaska montażowa),
 • Instrukcja użytkownika.
Specyfikacja urządzenia:
 • Wersja urządzenia: 2.0.01.2021
 • Łączność bezprzewodowa: przez sieć  domową Wi-Fi z dostępem do Internetu (moc sygnału sieci domowej musi być na poziomie min. 25% w miejscu pomiaru, gdy mniejsza należy zastosować wzmacniacz / extender)
 • Sposób montażu: na zewnątrz lub pod pokrywą (na szynie TH-35 / DIN, szyna o dł. 25 cm jest dołączona do zestawu)
 • Obsługiwane typy zbiorników: prosty, beczka pionowa, beczka pozioma
 • Klasa szczelności: IP65 (obudowa komputera i sensora)
 • Temperatura pracy: od -20⁰C do +40⁰C
 • Zakres pomiarowy sensora: 20 – 500 cm, kąt 30 stopni (sensor musi być zawieszony na równi z płytą górną zbiornika)
 • Przewód sensora: 2,10 m, odpinany z wtyczką (możliwość przełożenia przez otwór)
 • Zasilanie: 4.5 V, baterie 3xAA (działanie do 6 miesięcy)
 • Cykle odczytu poziomu: co 2,5 h
Funkcjonalność serwisu internetowego:

Dostęp do aplikacji z dowolengo miejsca za pomocą Internetu. Obsługiwane urządzenia:

 • Smartphone / Tablet (Android, iOS),
 • Laptop / PC.

Prezentowanie danych bieżących:
(zestawienie z ostatniego pomiaru, pomiary co 2,5 h)

 • Czas pomiaru (data i godzina),
 • Stan baterii,
 • Poziom cieczy w %,
 • Szacowana data wywozu,
 • Diagram słupkowy w %.

Prezentowanie danych historycznych:
(narastająco sumy z ostatnich 31 dni)

 • Diagram liniowy dobowych odczytów,
 • Tabela sumaryczna.

Automatyczne powiadamianie o alarmach za pomocą Email/SMS.
(możliwość ustawienia 2-ch adresów i telefonów)

Cztery sesje powiadomień:

 • 8.00,
 • 12.00,
 • 16.00,
 • 20.00.

Alarm wysyłany jest zawsze w najbliższej sesji od momentu wykrycia (tylko raz).
Zanik stanu alarmowego powoduje wykasowanie flagi wysłania powiadomienia.

Typy alarmów:

Alarmy o przekroczonym progu poziomu:
(progi są konfigurowalne)

 • Informacja! (próg I)
 • Ostrzeżenie! (próg II)
 • Alarm! (próg III)

Alarmy o stanie urządzenia:

 • Nie działa! (brak pomiaru powyżej 8h)
 • Bateria do wymiany! (słaba bateria, poziom poniżej 25%)

Zobacz również

Tworzenie oprogramowania na zamówienie

Zobacz