Bezprzewodowy system pomiaru i monitorowania poziomu cieczy

Zastosowania:

 • Czujnik napełnienia szamba,
 • Czujnik napełnienia deszczówki,
 • Czujnik napełnienia zbiornika,
 • Czujnik poziomu cieczy.
Opis produktu:

Rozwiązanie składa się z urządzenia pomiarowego zbudowanego w oparciu o sensor ultradźwiękowy zapewniający bardzo dokładny pomiar poziomu ścieków oraz bezterminowej licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej SANIX, za pomocą której dokonuje się monitorowania poziomu oraz zarządzania urządzeniem.

Komputer urządzenia steruje pracą sensora, dokonując cyklicznych pomiarów (jeden raz na 2,5h) na zasadzie przeliczania czasu odbicia emitowanej fali ultradźwiękowej od powierzchni cieczy na odległość. Następnie obliczona odległość przesyłana jest z urządzenia pomiarowego do serwera SANIX poprzez sieć Internet, która musi być dostępna w pobliżu zbiornika. Dane rejestrowane przez serwer SANIX są konwertowane na poziom zapełnienia zbiornika (wyrażony w procentach) na podstawie ustawień kalibracyjnych oraz udostępniane użytkownikowi za pomocą aplikacji mobilnej.

Poza kosztem zakupu urządzenia użytkownik nie ponosi innych opłat.

Dzięki systemowi SANIX planowanie wywozów nieczystości staje się bardziej efektywne, a tym samym przyczynia się do oszczędności kosztów tej operacji.

Zawartość zestawu:
 • Komputer sterujący (funkcja sterowania sensorem i komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi),
 • Sensor ultradźwiękowy z przewodem (funkcja pomiaru),
 • Szyna montażowa TH-35 / DIN (o długości 25 cm),
 • Taśma rzep (dodatkowe zabezpieczenie montażowe),
 • Instrukcja użytkownika (instalacja, konfiguracja, obsługa).
Specyfikacja urządzenia:
 • Wersja urządzenia: 1.0.12.2020
 • Łączność bezprzewodowa: przez sieć  domową Wi-Fi z dostępem do Internetu (moc sygnału sieci domowej musi być zapewniona na poziomie minimum 25% w miejscu pomiaru (gdy mniejsza należy zastosować wzmacniacz / extender)
 • Sposób montażu: na zewnątrz lub pod pokrywą (na szynie TH-35 / DIN, szyna o dł. 25 cm jest dołączona do zestawu)
 • Klasa szczelności: IP65 (obudowa komputera i sensora)
 • Temperatura pracy: od -20⁰C do +40⁰C
 • Zakres pomiarowy sensora: 20 – 500 cm, kąt 75 stopni (sensor musi być zawieszony na równi z płytą górną zbiornika)
 • Długość przewodu sensora: 2 m (należy regulować na zasadzie zwijania i spinania przewodu)
 • Zasilanie: 4.5 V, baterie 3xAA (działanie do 6 miesięcy)
 • Cykle odczytu poziomu: pomiar co 2,5 h
Funkcjonalność serwisu internetowego:

(wersja klasyczna i mobilna)

Dostęp do aplikacji z dowolengo miejsca za pomocą Internetu.

Obsługiwane urządzenia:

 • Smartphone / Tablet,
  (Android, iOS)
 • Laptop / PC.

Prezentowanie danych bieżących:
(zestawienie z ostatniego pomiaru, pomiary co 2,5 h)

 • Czas pomiaru (data i godzina),
 • Stan baterii (Bardzo dobra, Dobra, Dostateczna, Do wymiany!),
 • Poziom cieczy w %,
 • Diagram słupkowy w %.

Prezentowanie danych historycznych:
(narastająco sumy z ostatnich 31 dni)

 • Diagram liniowy odczytów z funkcją selekcji szczegółowej,
 • Tabela sumaryczna.

Automatyczne powiadamianie o alarmach na skrzynkę e-mail.
(możliwość ustawienia 2-ch adresów)

Cztery sesje powiadomień:

 • 8.00,
 • 12.00,
 • 16.00,
 • 20.00.

Powiadomienia pojedyncze:
(wysyłane w najbliższej sesji od wykrycia zdarzenia)

 • Poziom cieczy: „Alarm 1”,
 • Poziom cieczy: „Alarm 2”.
  (progi są konfigurowalne)

Powiadomienia stałe:
(wysyłane w każdej sesji do momentu deaktywacji zdarzenia)

 • Poziom cieczy: „Alarm 3”,
 • Stan urządzenia: „Nie działa!”,
  (brak pomiaru powyżej 8h)
 • Stan baterii: „Do wymiany!”.
  (bliska rozładowaniu)

Zobacz również

Tworzenie oprogramowania na zamówienie

Zobacz