Pliki z dokumentami (PDF)

Instrukcja użytkownika (BAT N M25, 230 N M25)
Instrukcja montażu i obsługi dla wersji z czujnikiem ultradźwiekowym.

Instrukcja użytkownika (BAT N CMW, 230 N CMW)
Instrukcja montażu i obsługi dla wersji z czujnikiem pływakowym.

Interfejs API
Wykaz funkcji API umożliwiających integrację systemu np.z Home Assistant.

Deklaracja CE
Deklaracja zgodności z wykazem dyrektyw i norm.

Karta gwarancyjna
Warunki gwarancji i wzór karty gwarancyjnej.

Formularz reklamacji
Zgłoszenie niezgodności lub usterki produktu.

Oprogramowanie

sanix.bitcomplex.pl/app/sanix.apk
Kliknij i pobierz lub zeskanuj kod QR.

sanix.bitcomplex.pl
Strona internetowa w technologii responsywnej.

Pliki z dokumentami (PDF)

Broszura informacyjna
Ulotka informacyjna, skrócony opis funkcjonalności systemu.