NOWY
Czujnik poziomu szamba

Wersje 230 N CMW
(czujnik pływakowy)

Zastosowania:

 • Czujnik napełnienia szamba,
 • Czujnik napełnienia deszczówki,
 • Czujnik napełnienia zbiornika,
 • Czujnik poziomu cieczy.

Wersja sieciowa (230)

Opis:

Czujnik wykorzystuje magnetyczną sondę pływakową (podwójną) zapewniającą sprawdzony test poziomu cieczy działający w dowolnym zbiorniku. Wykonuje cykliczne pomiary i przesyła wynik do serwera SANIX poprzez sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Użytkownik może zdalnie monitorować stan pływaków oraz konfigurować powiadomienia e-mail i SMS (automatycznie dostarczane do odbiorcy) za pomocą responsywnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej instalowanej bezpośrednio na smartfonie. Czujnik umożliwia również lokalne kontrolowanie statusu urządzenia poprzez obserwację koloru diody wbudowanej w centralce, niezależnie od stanu połączenia do sieci Wi-Fi i dostępności Internetu. Dostępny jest interfejs API, za pomocą którego można integrować czujnik z rozwiązaniami typu Inteligentny Dom.

Dzięki systemowi SANIX planowanie wywozów nieczystości staje się bardziej efektywne, a tym samym oszczędniejsze.

sanix-centralka-led-green-n-cmw
sanix-centralka-led-red-n-cmw

Zawartość zestawu:

 • Centralka (antena zewnętrzna Wi-Fi),
 • Sonda pływakowa magnetyczna (podwójna),
 • Zasilacz sieciowy,
 • Instrukcja użytkownika (PDF),
 • Karta gwarancyjna (PDF).

Specyfikacja urządzenia:

 • Łączność: przez sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (802.11 b/g/n, Pasmo: 2.4 GHz)
 • Montaż centralki: na zewnątrz zbiornika
 • Montaż sondy: wewnątrz zbiornika
 • Obsługiwane typy zbiorników: wszystkie
 • Klasa szczelności: IP44 – centralka, IP67 – sonda
 • Temperatura pracy centralki: od -20⁰C do +40⁰C
 • Rodzaj czujnika: pływakowy magnetyczny
 • Liczba pływaków: 2 (dwa poziomy ostrzegania)
 • Odległość między pływakami: 14 cm
 • Przewód czujnika: 5 – 15 m w zależności od wersji (nieodpinany)
 • Zasilanie: sieciowe (5 V, 1A)
 • Przewód zasilacza: 1,35 m (nieodpinany)

Funkcjonalność aplikacji:

Dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca za pomocą Internetu. Obsługiwane są wszystkie typy urządzeń.

Prezentowanie danych bieżących:

 • Poziom aktualny (P2/P1/P0)
 • Poziom poprzedni
 • Diagram słupkowy
 • Czas pomiaru
 • Stan pływaków

Prezentowanie danych historycznych:

 • Diagram liniowy
 • Tabela zbiorcza

Historia obejmuje zakres do 3 miesięcy wstecz.

Automatyczne powiadamianie o alarmach za pomocą Email/SMS.

Powiadomienia wysyłane są w cyklach co 10 minut.

Po wykryciu zdarzenia alarmowego system prześle powiadomienie e-mail / SMS w najbliższym cyklu.
Istnieje możliwość wyłączenia powiadomień w porze nocnej.

Zanik stanu alarmowego powoduje wykasowanie flagi powiadomienia.

Typy alarmów:

Alarmy o poziomie cieczy:

 • „Ostrzeżenie!” – powyżej pływaka P1
 • „Alarm!” – powyżej pływaka P2
 • „Alarm! (Niepotwierdzony)” – zakłócenia

Alarmy o stanie urządzenia:

 • „Brak pomiaru na serwerze!” – powyżej 12/24/48h
 • „Nadal brak pomiaru na serwerze!” – powyżej 96h
 • "Możliwe zablokowanie pływaków!" - błąd pływaków

Zarządzanie urządzeniem:

 • Łatwy dostęp do menu
 • Możliwość grupowania urządzeń
 • Personalizacja nazwy urządzenia
 • Zmiana hasła systemowego
 • Ustawianie powiadomień