inteligentny pomiar i sprawna analiza

cyfryzacja procesu i zdalna kontrola

SANIX

Czujnik poziomu cieczy

System zbudowany w oparciu o czujnik wysyłający dane do chmury. Nowoczesna aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie pomiarów urządzenia przez sieć Internet z każdego miejsca dowolnym urządzeniem mobilnym lub stacjonarnym.

Zastosowanie:

  • Inteligentny dom
  • Przemysł

System raportowania o defektach
na liniach produkcyjnych

System Informowania Kierownictwa (SIK)

Utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów wymaga stałego monitorowania kluczowych wskaźników i wprowadzania akcji korygujących. Prowadzenie rejestracji defektów za pomocą systemu SIKMOS pomaga w identyfikacji problemów i osiągnięciu niskiego wskaźnika DPPM dla linii produkcyjnej.

Inwestycja w system SIKMOS przynosi długofalowo zauważalne oszczędności dzięki redukcji liczby wadliwych wyrobów.

Zastosowanie:

  • Zakłady produkcyjne

Najważniejsze funkcje systemu:

  • Rejestrowanie danych z produkcji
  • Rejestrowanie danych z audytu
  • Ewidencjonowanie defektów
  • Ewidencjonowanie miejsc powstawania
  • Wycena punktowa kosztów wad
  • Analityka i raportowanie
  • Gotowe KPI na przeglądy okresowe