Formularz reklamacji

Zgłoś problem

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy

  Email*

  Telefon*

  Data zakupu*

  Miejsce zakupu

  Nr urządzenia*

  Model

  Data wykrycia wady*

  Propozycja klienta*

  Opis wady*