Uncategorized

Pan Excel

excel

Często spotykamy się z sytuacją (zwłaszcza w dużych korporacjach), że jest wdrożone rozwiązanie nieproporcjonalne i nieadekwatne do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Gdy wykonamy analizę przypadków użycia okazuje się, że docelowo wykorzystywane jest zaledwie 25% możliwości funkcjonalnych, podczas gdy klient niepotrzebnie zapłacił za pełen zestaw funkcji, za wszystkie moduły. Dodatkowo rozwiązanie bywa skomplikowane zarówno w utrzymaniu, jeśli wymaga rozbudowanej infrastruktury informatycznej, jak też w użytkowaniu, gdy wymaga wprowadzania zbyt wielu danych, posiada nieintuicyjne interfejsy użytkownika i jest generalnie trudne w obsłudze.
Użytkownicy systemu mają wtedy wrażenie, że funkcjonuje on wyłącznie dlatego, że gdzieś kiedyś na wysokim szczeblu zarządzania zapadła decyzja o jego wdrożeniu, bez gruntownej analizy przydatności, bez konsultacji z pracownikami poszczególnych działów, bez oszacowania rachunku zysków dla firmy, jak też dla użytkowników systemu.
Nikt do końca nie przeanalizował odpowiedzi na kluczowe pytania:

  • co zyskamy jako firma wdrażając system?
  • co zyskają nasi pracownicy?
  • co zyskają na nasi klienci?

W efekcie wymienionych problemów, dane są wprowadzane do systemu wyłącznie po to, żeby zaspokoić ustaloną ścieżkę przetwarzania (np. uzyskać jakiś wydruk) oraz spełnić wymagania swoich szefów (bo system był drogi i trzeba go używać, tak chce korporacja).
Końcowy użytkownik finalnie i tak pozostaje ze swoim Panem Excelem, w którym samodzielnie dokonuje wszelkich obliczeń, przekształceń danych oraz dba o kolejne kroki w procesie przetwarzania i przesyłania informacji.
Bardzo często takie rozbudowane arkusze kalkulacyjne funkcjonują jako odpowiedź na błędnie dobrany lub zaprojektowany system informatyczny lub wręcz jego brak, co przy obecnym postępie technologii informacji i ilości procesowanych danych jest poważnym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

BIT Complex: Opinia na podstawie doświadczeń i wieloletnich obserwacji.